MIXER DSP 6600

 

 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
1.Output channel: : Main Left, Main Right, Center, SUB, SURR Left, SURR Right.
2.S/N R: : MIC 95dB, Music 105dB.
3.THD: : MIC / Music 0.05% / 0.06%.
4.Max Input Level: : MIC 200mV, Music 1.5V..5.Max Output Level:
Sensitivity: : MIC1: 10mV MIC1: 20mV, Music VOD:150mV / DVD: 300mV.
Input Impedance (Ω): : MIC 10K ( Unbalanced ), Music 47K ( Unbalanced ).
Output Impedance (Ω): : 300 ( Balanced ), 1K ( Unbalanced ).
Crosstalk of Channels: : 80dB.
Feedback: : 5 Levels.
Gross Weight: : 3 KG.
Dimensions (L*W*H): : 540*250*90 (mm)
GÍA BÁN: Gọi để biết giá
TRẠNG THÁI: Còn Hàng

Đối Tác Chiến Lược