3 BƯỚC ĐỂ BIẾT ĐƯỢC TÔNG GIỌNG HÁT CỦA BẠN

1. Tìm nốt cao nhất mà mình có thể hát:

Dùng guitar hay piano đàn từng nốt từ thấp lên cao và hát theo cho đến khi chạm nốt cao nhất mà bạn có thể hát dễ dàng không cần cố gắng lắm.  Chẳng hạn như với giọng nữ nốt cao nhất là nốt Si (B). Bạn hãy ghi nhớ nốt này để dùng từ nay về sau mà không cần phải thử giọng lại.

2. Tìm nốt cao nhất của bài nhạc:

Sau khi tìm được chủ âm và các hợp âm trong một bài nhạc, bạn hãy dò tìm xem nốt cao nhất trong bài nhạc là nốt gì?  Thí dụ như trong bài MƯA HỒNG thì chủ âm là Do trưởng (C major) và nốt cao nhất là Mi (E).

Như thế có nghĩa là nếu bạn bảo nhạc sĩ đàn bài MƯA HỒNG ở tông Do trưởng thì bạn sẽ không thể nào hát được vì phải hát lên đến nốt Mi trong khi giọng bạn chỉ hát lên cao nhất là đến nốt Si mà thôi!

3. Chuyển chủ âm bài nhạc:

Tính xem khoảng cách từ nốt cao nhất của bài nhạc đến nốt cao nhất mà mình có thể hát được là mấy bậc. Với bài Mưa Hồng thì từ Mi (E) xuống Si (B) là xuống 4 bậc (Mi – Re – Do – Si).

Từ chủ âm của bài MƯA HỒNG là Do trưởng (C major), bạn hãy đếm xuống 4 bậc Do – Si – La – Sol  ( C – B – A –  G) để tìm ra Sol trưởng (G major) là tông mà bạn sẽ hát bài này hợp nhất.

Call Now Button